تبلیغات

جدول های ATI

جدول مرحله اول
                                    


000202CD.gif

 Telesame_zibaa

Telesame_zibaa


 Telesame_zibaa 

 

MiMilo

 bye1

MiMilo 

Telesame_zibaa

bye2 

Telesame_zibaasadi 

 

sadi 

vahid1862

sadi

salarkhan  
 

salarkhan  

salar-nardi

sarah_shPepGuardiola  
 

amirrhossein 

amirrhossein 

bye3

PepGuardiola  

rabi_best

PepGuardiola sarah_sh 

 

sarah_sh 

sarah_sh

Roham 

rezairani  
 

rezairani  

alireza5959 

                                         

جدول مرحله دوم

 

    
000202CD.gif

  malake_nard

 

 

  malake_nard

 

  malake_nard

  malake_nard

malake_nard

salarkhan 

malake_nard

hesam747

bye3

hesam747

MilaD241 amirrr

amirrr

vahid1862

MilaD241

MilaD241 

bye6

minoooshe 

minoooshe 

minoooshe 

minoooshe 

bye13

PepGuardiola

bye9

PepGuardiola

 soltan_nard

night_star

night_star

bye12

 soltan_nard

bye2

 soltan_nard

 poker

poker

poker

poker

bye11

poker

Telesame_zibaa

Telesame_zibaa

bye10

Roham

Roham 

Roham 

bye

 pasandideh_1827

bye5

 pasandideh_1827

 sarah_sh

bye

 

salar-nardi

alireza5959bye4 

bye

 sarah_sh

 sarah_sh

bye8

 sarah_sh

rezairani

bye1

rezairani


 

جدول مرحله سوم
 
 
    
000202CD.gif

sadi 

rebaznamo

rebaznamo


naazaanin 

pasandideh_1827

PepGuardiola

pasandideh_1827

naazaanin 

MilaD241 

naazaanin


rebaznamo

 

rebaznamo

rebaznamo

poker

shivuli657

mohammad24

shivuli657


Telesme_zibaa


 


 mimilo

mimilo

mimilo

persiagirl

messi

bye8

messi


Telesme_zibaa

Telesme_zibaa

bye10

Telesme_zibaa

zacefron

zacefron

bye1


sadi 


 sadi

sadi

Roham

bye2

Roham

sadi

sadi 

bye7


alireza5959 

 

aamir

aamir

bye5

alireza5959 

alireza5959 

hesam747

 sarah_sh  


 soltan_nard

 

vahid1862

vahid1862

rezairani

 soltan_nard

bye9

 soltan_nard


 sarah_sh

 

 sarah_sh

bye6

 sarah_sh

 malake_nard

kimia_f

 malake_nard

 

جدول مرحله چهارم
 

 

 

 

000202CD.gif

SADI

 

 

 

 

Telesme_zibaa 

 

Telesme_zibaa 

rezairani

rezairani 

rebaznamo

 

Telesme_zibaa 

Telesme_zibaa 

bye1

 

 sarah_sh

 sarah_sh

alireza5959 

 sarah_sh

 poker

bye4

poker

 

 

 

sadi

 

  soltan_nard

 

  soltan_nard

mimilo 

 soltan_nard

salar-nardi 

salar-nardi 

bye3

 

 sadi

 sadi

sadi 

hesam747

roham

bye2

roham

 

جدول مرحله پنجم
 

 

 

 

000202CD.gif

zacefron

 

 

zacefron

 

zacefron

hesam747 sarah_sh
hesam747

zacefron

rebazemo

zacefron

 

MiMiLo

MiMiLo Telesme_zibaa
MiMiLo
soltan_nard alireza5959
soltan_nard

 

 

milad241

 

nazannin

pasandideh_1827

pasandideh_1827
sadi

nazannin

nazannin
salarkhan

 

milad241

_shiva_

sadaf
_shiva_

milad241

milad241
zohrehh